S: Smart City

22 mei 2024

Wat is Smart City?

Smart City is een concept dat verwijst naar het gebruik van technologie en data om de levenskwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van stedelijke omgevingen te verbeteren. Hierbij kun je denken aan transport, energieverbruik, openbare veiligheid, gezondheidszorg en milieubeheer.

Smart City-initiatieven

Bij initiatieven in Smart City worden veel verschillende technologieën toegepast. Onder andere het Internet of Things (IoT), cloud computing, big data-analyse en kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologieën kunnen worden gebruikt om gegevens uit verschillende bronnen, zoals sensoren, camera’s en mobiele apparaten, te verzamelen en te analyseren om inzicht te krijgen in het functioneren van de stad en de stedelijke systemen te optimaliseren.

Enkele voorbeelden van Smart City-initiatieven zijn:

  • Intelligente transportsystemen die data en technologie gebruiken om de verkeersstroom te verbeteren, verkeerscongestie te verminderen en de veiligheid op de wegen te vergroten.
  • Slimme gebouwen die sensoren en automatisering gebruiken om het energieverbruik te optimaliseren, afval te verminderen en het comfort en de veiligheid voor de bewoners te verbeteren.
  • Openbare veiligheidssystemen die realtime gegevens en analyses gebruiken om noodsituaties efficiënter te identificeren en erop te reageren.
  • Slimme afvalbeheersystemen die sensoren en data gebruiken om de inzameling te optimaliseren en afval te verminderen.

Over het algemeen zijn Smart City projecten gericht op het creëren van meer duurzame, leefbare en veerkrachtige stedelijke omgevingen. Door gebruik te maken van technologie en gegevens kunnen uitdagingen waarmee steden tegenwoordig worden geconfronteerd worden aangepakt.

Benieuwd naar projecten in Smart City? Bekijk eens onze Mobility pagina.