P: Projectmanager

13 juni 2024

Projectmanager

Een projectmanager bij Esler is iemand die verantwoordelijk is voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten, veelal van ontwerpfase of basic design tot en met een succesvolle oplevering. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten zijn gemoeid. Onze vacatures projectmanager zijn voor projecten bij opdrachtgevers als aannemers, ingenieursbureaus, overheden en in de publieke sector.

Welke taken voert een projectmanager uit?

De projectmanager zorgt er samen met een projectteam voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan, afhankelijk van de werkgever en functie, het bedrijf zelf zijn of een externe klant of opdrachtgever.

In algemene zin zien de taken van een projectmanager er als volgt uit:

 • In de oriënterende fase van de opdrachtgever ondersteunen met kennis, mogelijkheden, wijze van uitvoering en toe te passen methodieken
 • Aansturen van zijn projectteam in het maken van kostencalculaties, ontwerpen, planning, inkoop en begrotingen
 • In kaart brengen van risico’s en deze managen
 • Safety engineering aansturen waarbij onderzocht wordt in welke mate een ontwerp voldoet aan de eisen die de opdrachtgever aan een ontwerp stelt
 • Leidinggeven aan het projectteam
 • Leiden van projectvergaderingen
 • Creëren van draagvlak bij de interne- en externe stakeholders en met de opdrachtgever
 • Handhaven van de werkmethodiek en het optimaliseren daarvan
 • De benodigde capaciteit organiseren
 • Oplossen van problemen die gedurende de uitvoering van een project ontstaan
 • Het monitoren van de voortgang in termen van planning, kwaliteit en financiën
 • Verzorgen van voortgangsrapportages
 • Opleveren van het project met bijbehorende documentatie en afronding financiën

De rol van projectmanager vertoont overeenkomsten met de rol van de projectleider. Echter de twee functies verschillen wel degelijk van elkaar.

De projecten van Esler

Binnen Esler hebben we projectmanagement vacatures binnen de rail, de marine, civiele techniek en verschillende industrieën. Onze projectmanagers sturen projectleiders aan die hun deel van het project begeleiden. Binnen de railinfra en railmaterieel worden de projectmanagers mogelijk ondersteunt door project management officers (PMO’ers). De projectmanager rapporteert aan het management of de CEO van een organisatie.

Hoe kom je in aanmerking voor de functie projectmanager bij Esler?

De projectmanager beschikken tenminste over een afgeronde HBO opleiding in de richting van werktuigbouw, elektrotechniek, civiele techniek gecompleteerd met een bedrijfskundige opleiding of training en opleiding op gebied van projectmanagement. Bij voorkeur beschikt de projectmanager over certificeringen op gebied van:

 • Projectmanagement
 • Prince II (foundation en practitioner)
 • IPMA-D of IPMA-C (International Project Management Association)
 • Scrum
 • Lean management
 • Lean Six Sigma

Skill sets

Bovenal zijn de persoonlijke vaardigheden van een projectmanager die het onderscheid maken tussen succes of geen succes. Veelal is het hoogste niveau een vereiste op gebied van management en communicatie. Vooral bij projecten waarop veel mensen werken of in internationale omgevingen.