O: Ontwerpproces

22 mei 2024

Wat is het ontwerpproces?

Het ontwerpproces is de eerste fase van de productlevenscyclus. De productlevenscyclus bestaat uit de ontwerp-, de produceer-, de gebruik- en een verwijderen fase. Een veel gebruikte opdeling van het ontwerpproces is de opdracht, de creatie en de realisatie fase. Ook wordt de ISO9001 methode (plan, do, check en act) gebruikt.

Door het maken van een ontwerp wordt vooraf nagedacht over de realisatie. Hierdoor wordt het mogelijk om efficiënt(er) iets te produceren. Het ontwerpproces kan, afhankelijk van het soort ontwerp of afhankelijk van de mensen die het proces uitvoeren, vele uitvoeringsvormen aannemen.

Een voorbeeld hiervan is een maquette. In het ontwerpproces is dit vaak een tussenvorm waar de fouten in maatvoering op de tekeningen aan het licht kunnen komen en tijdig hersteld kunnen worden. Vooral in de petrochemie loont het de moeite, omdat er heel veel leidingen elkaar op vele niveaus kruisen.

Een ander voorbeeld van een tussenvorm is een prototype. Ook hier kunnen optredende krachten, de werking of passing van onderdelen wordt getest. Door de beschikbaarheid van krachtige CAD-systemen worden tegenwoordig vaak virtuele prototypen gemaakt.