O: Ontwerp

22 mei 2024

Wat is een ontwerp?

Een ontwerp (ook wel design, plan of model genoemd) is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid.

In de techniek doelt men met design vaak op een tekening of model. Zo is een bouwontwerp een specifiek ontwerp toegepast in de bouw. Bij het bouwontwerp is er vaak sprake van een vijftal stappen die worden doorlopen: initiatief, haalbaarheid, voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en detailontwerp (bestek).

Het ontwerpproces is de eerste fase van de productiecyclus.