S: Scrum

15 april 2024

Wat is Scrum?

Scrum is een werkmethodiek die gebruikt wordt door bedrijven of afdelingen van bedrijven om taken of projecten af te maken. Deze methode komt vanuit de IT-wereld waar er softwareproducten gebouwd worden. Het woord scrum is afgeleid van de rugbyterm scrummage waarin twee groepen tegen elkaar induwen. Daarmee wordt bedoeld dat een (multidisciplinaire) groep samen, meestal in een vooraf bepaalde tijd, een project of een taak afmaken. Meestal is er een Scrum Master aangewezen en leidt het proces. Het project wordt in de vorm van sprints (korte periodes waarover de taken volbracht moeten worden) uitgevoerd. Dan werkt het Scrum Team aan de zogeheten Productbacklog wat meestal een soort takenlijst voorstelt.

Scrum Team

Een scrum team bestaat uit een kleine groep mensen met kwaliteiten die een project tot volle wasdom kunnen brengen en hierin bestaat er geen hiërarchie. Dit team heeft de taak om constant waarde toe te voegen aan een proces. In het standaard scrum-model wat gebouwd is rondom IT-projecten bestaat het team uit een Scrum Master, Product Owner en Ontwikkelaars.

Flexibiliteit

Een Scrum Team is door zijn omvang en kennis flexibel om alle taken op te pakken in de backlog. Het is ook belangrijk om de backlog zelf vaak te onderhouden en zo flexibel te zijn om aanpassingen te brengen in een project. Zo worden retrospectieve meetings gehouden

Transparantie in proces

Door het proces zo in te richten dat het dagelijkse werk te inspecteren en aan te passen is verhoogt het de transparantie in het werk. Alle aspecten van het proces moeten zichtbaar zijn voor de verantwoordelijken voor het eindresultaat. Het team moet een beeld hebben en een algemeen begrip hebben van dat beeld.

Klik hier voor meer informatie over Scrum.