C: Concurrentiebeding

12 juni 2024

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een afspraak die een werkgever met een werknemer schriftelijk vastlegt om te voorkomen dat de werknemer na uitdiensttreding zijn kennis en ervaring voor, of bij, een concurrerende werkgever of voor een eigen bedrijf gebruikt. Het concurrentiebeding geldt voor een bepaalde periode.

Waar is een concurrentiebeding voor nodig?

Vaak wordt een concurrentiebeding afgesloten met een werknemer omdat de werkgever dan bang is dat de kennis die een werknemer opdoet gebruikt wordt ten nadele van zijn (vorige) werkgever. Het concurrentiebeding is meestal in het arbeidscontract opgenomen.