C: CAO

22 mei 2024

CAO

Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst waarin er afspraken zijn overeengekomen tussen één of meerdere werkgevers(organisaties) met een of meer werknemersorganisaties die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Voor wie geldt een CAO

Een CAO kan gelden voor branche. Dan is er vaak tussen een vakbond en een collectief van werkgevers uit die branche een aantal afspraken gemaakt over zaken zoals salaris, pensioen, werktijden en andere vergelijkbare voorwaarden. Meestal is een CAO een verzameling afspraken die vaak gunstiger zijn dan dat er wettelijk wordt voorgeschreven. De afspraken gelden vaak voor alle werknemers die bij de werkgevers in dienst zijn.