D: Deta-vast

22 mei 2024

Deta-vast

Een constructie waar een professional wordt gedetacheerd bij een opdrachtgever met oog op overname door de opdrachtgever.

Overname door opdrachtgever

Bij een detavast constructie gaat de gedetacheerde werken onder dezelfde voorwaarden zoals die zouden gelden als hij dienst zou treden bij de opdrachtgever. Ook wordt er vastgelegd over hoelang de professional wordt overgenomen door de opdrachtgever. De voorwaarden daarvan zijn ook van tevoren afgesproken.