Maintenance Speel een belangrijke rol in het beheer en behoud van alle installaties en (water)wegen in Nederland.

Noordzeekanaal

Bij maintenance draait alles om onderhoud, veiligheid en preventie. Veelal vindt het onderhoud plaats aan de installaties van alle bruggen, pompen en gemalen in Nederland. Zo heeft oud collega Chiara een belangrijke rol als service coördinator bij het project Waaksaam, waar in opdracht van de provincie Noord-Holland de vaarwegen, bruggen, groen en gebouwen beheert en onderhouden worden.

Een van de grotere projecten waar Esler al een aantal jaar bij betrokken is, is het onderhoud van het Noordzeekanaal areaal in opdracht van Rijkswaterstaat.

Professional Martijn en oud collega’s Gertjan en Jeroen zijn als projectcoördinators ingezet waar ze meerdere teams aanstuurden en de verschillende werkzaamheden coördineerden. Professional Mark zorgt als werkvoorbereider op zijn beurt dat tijdig de juiste informatie over de inzet van personeel en middelen beschikbaar zijn.

Op dezelfde locatie werkt professional Frans als projectcoördinator ontziltingsinstallaties. Een project waar onderwater heel veel zuurstof wordt gepompt om het zoute zeewater terug te dringen.  Op die manier wordt voorkomen dat de polders en het Noordzeekanaal te zout worden en de stevigheid afneemt en ten koste gaat van de vegetatie.

In ons land, waar wij ook constant geconfronteerd worden met onze natuur, ben je als technische professional in deze sector ontzettend belangrijk om de uitdagingen aan te gaan. Wij leven met waterwegen en zaken zoals verzilting van ons grondwater, daar ligt een belangrijke uitdaging voor jou. Vind jij dit leuk of interessant? Trek aan de bel, wij gaan graag dat gesprek met je aan.

    Ik heb interesse!

    Privacy verklaring *

    Vacatures in de mobility