Meer informatie?

Peter Keijzer

Senior Accountmanager

peter.keijzer@esler.nl06-3963 1968
Vacature

Technisch Manager Civiel

4500 - 7000
Civiele techniek
Amsterdam
HBO

Introductie

Ben jij als één van de TECHNISCH MANAGERS CIVIEL de leider van het technisch team en bezit organisatorische vaardigheden? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wat ga je doen

In jouw functie als Technisch Manager is geen dag hetzelfde. Er ligt een prachtige opgave tot stadsvernieuwing. Denk aan ontwikkeling en aanleg van infrastructuur rond sloop- en nieuwbouwprojecten, kadeconstructies, funderingen en maaiveldinrichtingen. Binnen ons eigen ingenieursbureau is er een stevige en solide basis van civieltechnische kennis aanwezig. Je weet op heldere en mensgerichte wijze technische sturing te geven aan de voorbereiding en de uitvoering van projecten. Je bent daarbij een teamspeler en snapt het belang van je rol in een team. Als rolhouder voel je het belang de techniek in projecten op een effectieve en gestructureerde wijze te organiseren. Je bent een meedenkende kracht die het belang van techniek voorop stelt, maar de balans weet te vinden in het integrale karakter van een project waar omgeving, contract- en projectbeheersing een net zo belangrijke rol spelen.

Op gedegen wijze weet je de technische wensen en eisen te borgen. Je organiseert je team zodat benodigde onderzoeken worden uitgevoerd en gedegen (technische) projectplannen worden opgesteld. Je onderhoudt nauwe contacten met je mensen die bestaan uit technisch projectleiders, werkvoorbereiders en technisch specialisten. Je weet risico’s te beheersen en mochten toch knelpunten optreden dan weet je je team zo te organiseren dat er concrete adviezen en oplossingen komen. Zo zetten jij en je team samen een stedenbouwkundig idee om in een uitvoerbaar en beheersbaar ontwerp waarmee projecten tot uitvoering komen.

Omdat het ingenieursbureau volop in ontwikkeling is, richt je je ook op interne professionalisering. Je overziet de verschillende projecten en hun onderlinge samenhang en voelt de belangen die spelen goed aan. Ook ben je betrokken bij ontwikkelingen en implementaties als BIM, systems engineering en het verder automatiseren van het ontwerpproces . We hebben de ambitie de beste opdrachtgever naar marktpartijen te zijn en willen steeds effectiever en efficiënter werken.

Projecten waar jij als Technisch Manager jouw tanden in kunt zetten zijn onder meer:

 • ge­bieds­ont­wik­ke­lin­gen (IJ­burg, Hout­ha­vens, Slo­ter­dijk, IJ-oe­ver­pro­jec­ten);
 • tran­si­tie­ge­bie­den (slo­pen en weer op­bou­wen) (Am­stel III-ge­bied);
 • pro­gram­ma‘s (Ver­keers­vei­lig­heid, Pro­gram­ma Fiets, Brug­gen en Ka­des);
 • een clus­te­ring van pro­jec­ten in de open­ba­re ruim­te van een ge­bied/​buurt of met in­te­graal ka­rak­ter van open­ba­re ruim­te ka­des en brug­gen.

De kracht van Esler

Continuïteit in projecten en jouw ontwikkeling

Als professional van Esler blijf je door training en opleiding in ontwikkeling en zorgen we er samen voor dat je marktwaarde toeneemt. Door op verschillende projecten te werken leer je goed om te gaan met verschillende bedrijfsculturen en kun je mooie carrièrestappen maken.

Het Esler netwerk

Ervaring opdoen kan bij meerdere opdrachtgevers. We kennen veel bedrijven en de verschillende culturen. Als we jou kennen dan zijn we goed in staat om passende opdrachten jou aan te bieden. En mocht je ondersteuning kunnen gebruiken in de uitvoering van je project, dan is er vast een collega die je inhoudelijk kan helpen.

Jouw Persoonlijk Ambitie Plan

We kijken waar je nu staat, we evalueren jouw project en we maken samen een plan om je te ontwikkelen. Van junior tot senior of om je klaar te stomen voor de overstap naar een andere functie. Je hebt per slot van rekening maar één carrière, daar wil je alles uit kunnen halen!

Wat heb je daarvoor nodig

 • minimaal aantoonbaar hbo/wo werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring als projectleider techniek (>8jr) met technische en praktische uitvoeringservaring op grote binnenstedelijke infrastructuur (deel)projecten;
 • minimaal twee jaar ervaring met voorbereiding op het gebied van gebiedsontwikkeling, groen, kabels en leidingen en faseringen;
 • minimaal vijf jaar ervaring met de realisatie van projecten op het gebied van maaiveldinrichting en civiele infrastructuur;
 • ervaring met projectmanagement en ervaring met het werken met het IPM model;
 • ervaring met verschillende contractvormen waaronder dienstencontracten, raamovereenkomsten waarbij samenwerking centraal staat en UAV-GC;
 • minimaal 5 jaar ervaring met de uitvoeringfase van dienstencontracten en RAW-UAV-GC contracten;
 • ervaring met het werken aan complexe multidisciplinaire projecten bij voorkeur voor de gemeente Amsterdam;
 • ervaring met de uitvoering van contracten gericht op assetmanagement en geïntegreerde contracten gericht op civiele constructies of infrastructuur;
 • ervaring met het beheersen van UAV-GC contracten in de uitvoeringsfase middels systeemgerichte contractbeheersing en is bekend met verificatie en validatie processen.

Wat wij bieden

Bij Esler volgen we op belangrijke punten de CAO van onze opdrachtgevers. Dit betekent dat jij net zoveel vakantiedagen hebt als je nieuwe collega's: in dit geval zijn dat 20 vakantiedagen op basis van een 36 urige werkweek. Ook zaken zoals loonsverhogingen, thuiswerkvergoedingen die in de CAO van de gemeente Amsterdam zijn vastgelegd worden door Esler overgenomen. Het maandsalaris voor deze functie maximaal € 6.200 o.b.v. 36 uur per week. 

Als Nederlands eerste duurzaam detacheerder voert Esler een actief 'sustainability program'. Dit betekent dat wij voor en met jou nadenken over jouw ambities, jouw vitaliteit, jouw welzijn en jouw ontwikkeling. Oftewel, wij staan voor jouw duurzame inzetbaarheid!

Waar ga je werken

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte; het zijn grote opgaves. Het ingenieursbureau van Amsterdam werkt hieraan met bijna 1.000 medewerkers. Het zijn dé partners binnen de stad op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Diverse constructeurs, hydrologen, werkvoorbereiders, projectleiders, directievoerders, planners, risico-analisten en innovatie-aanjagers bieden expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur, verkeersadvies, project- en contractmanagement. Zij werken onder meer aan het creëren van land voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Binnen het ingenieursbureau zijn diverse teams Maaiveld actief. Deze teams ontwikkelen de technische ontwerpen voor projecten gericht op de inrichting van de openbare ruimte. Jij gaat aan de slag bij het team Maaiveld Oost en/of Centrum-West.

Solliciteer op: Technisch Manager Civiel

 • Solliciteer
 • Solliciteer met LinkedIn
 • Bel mij terug