Vacatures Toezichthouder

Toezichthouder

Als toezichthouder bij Esler speel je een cruciale rol in de techniek. Het is jouw taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving, veiligheidsnormen en kwaliteitsstandaarden binnen een project. Er zit veel variatie in het werk. Je draagt verantwoordelijkheid, hebt impact en mogelijkheden om je professionele carrière te ontwikkelen. Het maakt de rol als toezichthouder in de technische sector een interessante en mooie uitdaging. Onze vacatures toezichthouder zijn bij opdrachtgevers als aannemers, ingenieursbureaus en overheden.

Welke taken voert een toezichthouder uit?

Een toezichthouder in de technische sector houdt toezicht op naleving van regelgeving, veiligheidsnormen en kwaliteitsstandaarden binnen technische organisaties of projecten. Ze zorgen ervoor dat processen, producten en diensten voldoen aan de vereiste normen en dat er veilig en op de juiste manier gewerkt wordt.

In algemene zin zien de taken van een toezichthouder er als volgt uit:

Regelgeving en naleving: Zorgen dat technische bedrijven of projecten voldoen aan alle relevante wetten, voorschriften en standaarden. Dit kan variëren van bouwvoorschriften tot milieuregelgeving, afhankelijk van de aard van het werk.

Veiligheid: Waarborgen van de veiligheid op de werkplek, vooral in sectoren zoals de bouw, de chemische industrie en de productie, waar risico’s op ongevallen hoog zijn. Daarnaast controleren of veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en kunnen advies geven over veiligheidsprocedures.

Inspecties en audits: Met regelmatig inspecties en audits uitvoeren om de prestaties, naleving en veiligheid te controleren. En hier rapporten over opstellen over de bevindingen en aanbevelingen doen voor verbetering.

Kwaliteitscontrole: Controleren van de kwaliteit van producten, diensten of processen binnen de technische sector om ervoor te zorgen dat ze aan de normen voldoen en veilig zijn voor gebruik.

Risicobeheer: Helpen bij het identificeren en beperken van risico’s die verband houden met technische processen of activiteiten. Dit omvat het evalueren van potentiële gevaren en het implementeren van maatregelen om deze te verminderen.

Advies en begeleiding: Verstrekken van advies en begeleiding aan technische bedrijven of projectteams over regelgeving, normen en beste praktijken om ervoor te zorgen dat ze aan de vereisten voldoen en efficiënt werken.

Regelgeving en naleving: Zorgen dat technische bedrijven of projecten voldoen aan alle relevante wetten, voorschriften en standaarden. Dit kan variëren van bouwvoorschriften tot milieuregelgeving, afhankelijk van de aard van het werk.

Kwaliteitscontrole: Controleren van de kwaliteit van producten, diensten of processen binnen de technische sector om ervoor te zorgen dat ze aan de normen voldoen en veilig zijn voor gebruik.

Veiligheid: Waarborgen van de veiligheid op de werkplek, vooral in sectoren zoals de bouw, de chemische industrie en de productie, waar risico’s op ongevallen hoog zijn. Daarnaast controleren of veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en kunnen advies geven over veiligheidsprocedures.

Risicobeheer: Helpen bij het identificeren en beperken van risico’s die verband houden met technische processen of activiteiten. Dit omvat het evalueren van potentiële gevaren en het implementeren van maatregelen om deze te verminderen.

Inspecties en audits: Met regelmatig inspecties en audits uitvoeren om de prestaties, naleving en veiligheid te controleren. En hier rapporten over opstellen over de bevindingen en aanbevelingen doen voor verbetering.

Advies en begeleiding: Verstrekken van advies en begeleiding aan technische bedrijven of projectteams over regelgeving, normen en beste praktijken om ervoor te zorgen dat ze aan de vereisten voldoen en efficiënt werken.