Werkgevers krijgen steeds meer te maken met sollicitanten die niet goed aansluiten op een vacature. Het selecteren en verwerken van sollicitanten is een ontzettend arbeidsintensief proces. Een kwart van de werkgevers geeft aan minstens een half jaar tot een jaar nodig te hebben om een technische vacature te vervullen.

Het feit dat mensen solliciteren op vacatures waar ze niet geschikt voor zijn, zou juist een kans moeten zijn in plaats van een ergernis. Blijkbaar zijn er mensen die in de techniek willen werken, zonder dat ze de juiste opleiding hebben gevolgd of werkervaring hebben opgedaan. Met een andere mindset van werkgevers kunnen vacatures sneller worden ingevuld. Selecteer sollicitanten bijvoorbeeld op motivatie en breng de aanwezige competenties in kaart. Met behulp van een opleidingsplan kunnen vervolgens de benodigde competenties worden bijgebracht.

Binnen organisaties zijn HRM- en P&O vaak verantwoordelijk voor het aantrekken van technisch talent. Vaak zijn dit vrouwen of mannen die geen technische opleiding hebben gevolgd en over onvoldoende technische kennis en affiniteit beschikken. Om het proces van het selecteren van geschikte kandidaten te versneller en ook daadwerkelijk de juiste professional aan te nemen is deze kennis van essentieel belang.

Onze accountmanagers beschikken allen over een technische achtergrond, waardoor wij oprechte affiniteit hebben met de realiteit van de werkvloer. Hierdoor weten wij uw vraag helder te vertalen en zorg te dragen voor een juiste match die binnen uw bedrijfscultuur en verwachtingen past.

Heeft u vragen?