Vacatures Projectmanagement

Een Esler projectmanager

Een projectmanager bij Esler is iemand die verantwoordelijk is voor het voorbereiden, opzetten en begeleiden van projecten, veelal van ontwerpfase of basic design tot en met een succesvolle oplevering. Het gaat hierbij doorgaans om grote, complexe projecten waarmee forse budgetten zijn gemoeid. Onze vacatures projectmanager zijn voor projecten bij opdrachtgevers als aannemers, ingenieursbureaus, overheden en in de publieke sector.

Vooraan bij de organisatie van een project

De projectmanager zorgt er samen met een projectteam voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan, afhankelijk van de werkgever en functie, het bedrijf zelf zijn of een externe klant of opdrachtgever.

Ook werken als projectmanager bij Esler? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

De taken van een projectmanager

In algemene zin zien de taken van een projectmanager er als volgt uit:

 • In de oriënterende fase van de opdrachtgever ondersteunen met kennis, mogelijkheden, wijze van uitvoering en toe te passen methodieken
 • Aansturen van zijn projectteam in het maken van kostencalculaties, ontwerpen, planning, inkoop en begrotingen
 • In kaart brengen van risico’s en deze managen
 • Safety engineering aansturen waarbij onderzocht wordt in welke mate een ontwerp voldoet aan de eisen die de opdrachtgever aan een ontwerp stelt
 • Leidinggeven aan het projectteam
 • Leiden van projectvergaderingen
 • Creëren van draagvlak bij de interne- en externe stakeholders en met de opdrachtgever
 • Handhaven van de werkmethodiek en het optimaliseren daarvan
 • De benodigde capaciteit organiseren
 • Oplossen van problemen die gedurende de uitvoering van een project ontstaan
 • Het monitoren van de voortgang in termen van planning, kwaliteit en financiën
 • Verzorgen van voortgangsrapportages
 • Opleveren van het project met bijbehorende documentatie en afronding financiën