Werkgevers lijken de uitstroom door pensionering flink te onderschatten. Binnen de metaalsector werken veel ouderen in uitvoerende, vaktechnische en leidinggevende functies. Het wordt steeds lastiger om technici die met pensioen gaan te vervangen. Dit komt mede door vergrijzing en de verminderde instroom bij technische opleidingen. Dit maakt het voor de sector belangrijk om jong talent aan zich te binden. Door het vroegtijdig aannemen van jonge hoogopgeleiden technici en het breder inzetbaar maken van professionals, worden werkgevers klaargestoomd voor de toekomst.

Esler bemiddelt in junior, medior en senior professionals. Het voordeel hiervan is dat wij goed kunnen inspelen op de behoeften van onze klant. In de praktijk is bewezen dat als een junior aan een senior wordt gekoppeld dat dat de werksituatie bevorderd. Het is belangrijk dat vakkennis die de senior jarenlang heeft opgedaan behouden blijft binnen uw organisatie. Zorg dat deze vakkennis overgedragen wordt aan de junior. De junior stimuleert de senior om te werken met innovatieve methodes, waardoor de senior gemotiveerd en fit blijft.

Heeft u vragen?