Binnen de metaalsector werken veel laagopgeleide, terwijl de vraag naar hoogopgeleide professionals stijgt door innovatieve technische ontwikkelingen. Denk hierbij aan 3d-printing, robotisering, digital manufacturing, lasertechnologie en composieten.

Ook zien wij dat de productie nóg sterker stijgt dan de werkgelegenheid. Afnemers zijn kritischer en verwachten naast kostenreductie kortere levertijden, kleinere series tegen gelijkblijvende of zelfs lagere kosten. De metaalindustrie probeert hierin tegemoet te komen door dunbemande productie (lean manufacturing), waarin automatisering en robotisering een belangrijke rol spelen.

Technische organisaties zijn op zoek naar de juiste mix van machine en mens. Technische uitvoerende taken worden minder en er is meer behoeften aan ontwerpers, calculators, werkvoorbereiders, tekenaars en hoger opgeleide engineers en projectleiders. Het lijkt erop dat de ‘fabriek van de toekomst’ behoeften heeft aan een ander soort werknemer. Routinematige taken worden langzamerhand overgenomen door machines, robots of ander intelligente systemen, maar de mens is vooralsnog onmisbaar. Er is sprake van upgrading: sommige beroepen verdwijnen en andere verschijnen. Er is hierin vooral behoeften naar hoger opgeleide vakmensen.

De expertise van Esler ligt bij werkvoorbereiding, project engineering, projectleiding en projectmanagement. Technologische ontwikkelingen als 3D-printing, robotisering en digitale productie leiden echter tot een grotere vraag naar hoger opgeleiden en daar zijn wij ons zeker van bewust. Wij trekken deze professionals naar ons toe en stomen hen klaar voor deze technische ontwikkelingen, zodat zij de professionals van de toekomst zijn. Alleen door met deze professionals te werken kunt u het verschil maken en groei realiseren.

Heeft u vragen?